Мужские имена на букву т

 1. Табинай
 2. Табхай
 3. Табхар
 4. Тагар
 5. Тагардаба
 6. Танчан
 7. Тарба
 8. Тармахан
 9. Тархай
 10. Таан-оол
 11. Таряшин
 12. Таваккай
 13. Туя
 14. Тавак-оол
 15. Тубан
 16. тараачы
 17. Тугдэмгылык
 18. Тас-оол
 19. Тудып
 20. Тойбу
 21. Тудыпдоржи
 22. Тойбухаа
 23. Табип
 24. Туден
 25. Тойлуг-оол
 26. Таймас
  упрямый, упорный, не отступающий от своей цели
 27. Тумыт
 28. Тоюн
 29. Тайфур
 30. Тумун
 31. Тегюй-оол
 32. Талип
  ищущий знаний, студент (араб.)
 33. Тумынжап
 34. Тегюс
 35. Талмас
  не утомляющийся, не устающий
 36. Тумынжаргал
 37. Тегюс-оол
 38. Тамьян
 39. Тумур
 40. Текен-оол